Menu
09. 12. 2020

Historie Drahelčic

Drahelčice patřily v letech 1186-1239 mezi statky kláštera Kladrubského. Roku 1239 byly potvrzeny statkem tohoto kláštera papežem Řehořem IX. Stávala zde tvrz, která zanikla za válek husitských, pravděpodobně v místech dnešního bývalého císařského statku. Roku 1357 přešly do majetku Jordana Rechcera, pražského měštana. V roce 1366 daruje obec Karel IV. Karlově univerzitě.  V roce 1730 přenechává obec výměnou za statek Malešický Karlu Jáchymovi, hraběti z Bredova. Obec byla v držení univerzity do roku 1730. V roce 1732 koupila rozsáhle panství Tachlovice Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, a tím naše obec vstoupila do majetku nejvyšší evropské šlechty. V letech 1751 – 1777 jsme byli v majetku bavorských kurfurstů – Klementa Františka a Maxmiliána Josefa. Poté jsme se dostali do majetku Karla Augusta, vévody Zweiburského, Kristiana Augusta, kníže Valdeckého. V roce 1805 přešly Drahelčice do majetku arcivévody Františka, salcburského Kurfirsta, až v roce 1814 jsme se dostali do majetku Leopolda II., arcivévody rakouského.   Za vlády Leopolda II. byl veškerý český majetek toskánské linie Habsburků převeden v roce 1824 na císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, posledního korunovaného českého krále. Po jeho úmrtí se stal majitelem panství s Drahelčicemi v roce 1875 jeho synovec, rakouský císař František Josef I. Drahelčice jsou jeho soukromým jměním,nikoliv tedy císařským. Po jeho smrti v roce 1917 přešly do majetku císaře Karla. Císařským statkem byly Drahelčice až do roku 1918. Poté jsme byli svobodnou obcí a statek připadl republice československé.

Dle popisu v Království českého od Palackého měly Drahelčice 309 obyvatel bydlících v 35 domech. V roce 1890 je již uváděno 42 domů a 403 obyvatel. V roce 1940 640 obyvatel, a 300 obyvatel německé národnosti. K úbytku obyvatel dochází po 2. světové válce. Počet obyvatel je zde kolem 300. Počet obyvatel roste až po roce 2000, kdy se v obci začíná s masivní výstavbou.

Farou patřily Drahelčice do Hořelic. Poštou do Dušník. Od 17. století je katastr Drahelčic protkán řadou cest, které jsou dosud zachovalé. U nich byly 3 kříže. První u památné lípy, druhý u č.p 31 a třetí v Bitýni.  Od 19. století obcí prochází silnice, tzv. Hořelická. Od roku 1982 je zprovozněna dálnice D5 v úseku Praha – Zličín – Beroun.

 

Zdroj: www.drahelcice-obec.cz